Workline - portál práce online, komunikace online a práce z domova

Používáte v práci automobil? Pak se i na Vás vztahují povinná školení řidičů referentů, které dnes zvládnete i z domova.

Internetový seminář

Jak začít pořádat webináře 

Získáte praktické informace, jak přímo od specialistů na online akce.

Více informací >

Datum: 28. 7. 2015


Automobil dnes v práci používá téměř každý. Nezáleží na tom, jestli s ním jenom jezdíte do kanceláře, občas na schůzku nebo jestli každý týden najezdíte stovky kilometrů na cestě za klienty. Ať už používáte automobil v práci na cokoliv, vztahují se na Vás povinná pravidelná školení řidičů dle zákoníku práce.


Pravidelná školení řidičů referentů, nebo též řidičů referentských vozidel se nejčastěji opakují každý rok. Takové školení není nic náročného, jde v zásadě o zopakování pár zásad slušné, ohleduplné a efektivní jízdy, nicméně Státní úřad inspekce práce se v roce 2014 speciálně zaměřil právě na řidiče všech rozličných vozidel a mimo jiné kontroloval právě i absolvovaná školení. Absolvovat takové školení však není dnes vůbec složité, a to ani po technické stránce, jelikož i dnes existují společnosti, které toto školení nabízí formou online testu, který bez problému absolvujete po internetu, což využijete zejména, pokud pracujete třeba jako externí zaměstnanec. Pojďme si ale nejprve rozdělit, kdo přesně musí být na co proškolen.

Není řidič jako řidič

Předně si vyjasněme důležitou věc, a sice že tzv. řidič referent je něco úplně jiného než řidič z povolání. Pro řidiče z povolání existuje jasná legislativa spojená s pravidly lékařských prohlídek a pravidelných školení a přezkoušení. Kdo je tedy řidič referentských vozidel? Z hlediska zákona je to trochu složitější a začíná to už tím, že zákony pojem řidič referent vůbec neznají. S tímto pojmem se tak dnes setkáte zpravidla jen v některých pracovních smlouvách, kde má toto označení za účel oddělit od sebe právě řidiče z povolání od ostatních řidičů.

Povinné školení řidičů vyplývá zejména ze zákona č.262/2006 Sb. – zákoník práce, který v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavatelům povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Školení povinné pro interní i externí zaměstnance

Z této citace jednoznačně plyne, že
školení řidičů je povinné pro všechny zaměstnance, i pokud nemají uvedené řízení vozidla explicitně v pracovní smlouvě, nebo třeba i pokud pracují z domova, ale přesto vozidlem dojíždí např. na porady nebo za klienty. Nezáleží tedy, jestli jezdíte vozidlem jenom příležitostně či naopak trávíte svůj pracovní den hlavně v autě. Takové školení, krom toho, že má preventivní účinek před dopravními nehodami, je také velmi důležitou pojistkou pro zaměstnavatele, který musí v případě nehody svého zaměstnance prokázat, že byl tento řádně proškolen na jízdu za volantem. A dejte prosím pozor i na skutečnost, že se toto vztahuje i na vozidla, která nejezdí po obecných komunikacích, ale klidně i v rámci uzavřených areálů nebo jiných pracovišť


Z hlediska náplně a četnosti školení už zákon tak jednoznačný není, proto je možné toto školení podstoupit jako klasickou instruktáž s testem či jako např. online kurz vytvořený na míru dané firmě, který využijete i třeba jako osoba pracující na dálku. Obsahově musíme vyjít ze stávajících pravidel, která stanovují následující zákony a vyhlášky:

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

  • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., které stanovuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které musí zaměstnavatel zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

  • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb. o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

  • Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

  • Nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.Zákoník práce se o periodicitě tohoto typu školení nevyjadřuje příliš jasně. Je ale možné čerpat ze zákona č. 247/2000 Sb. - zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který hovoří o tom, že by řidiči měli absolvovat školení pravidelně 1x ročně. Z vyjádření státního inspektorátu práce lze vyčíst, že četnost by neměla překročit 1x za 3 roky. Doporučuje se však 1x za dva roky.

Jak jsme již uvedli výše, jelikož zákony přesně nestanovují formu zkoušení, není problém takovéto školení vézt online nebo offline formou, aby se tak mohli těchto školení účastnit i zaměstnanci, kteří se třeba běžně přímo v provozu nevyskytují. Vždy si ale ohlídejte, že je zaměstnanec řádně proškolen, následně atestován nějakou relevantní formou (tedy online testem nebo např. pohovorem). Výsledek daného přezkoušení se následně zařazuje do dokumentace BOZP, aby tak mohl být kdykoliv revidován, popř. aby bylo možné, v případě nehody prokázat vyšetřujícím orgánu, že byl pracovník řádně proškolen a atestován.

Pro řešení otázky proškolení řidičů je také dobré spolehnout se na zkušeného partnera v této problematice, jako např. firmu CRDR. Společnost CRDR s.r.o. se pohybuje v oblasti školení řidičů motorových vozidel s úspěchem již několik let a aktuálně představila nové moduly školení řidičů v anglickém jazyce. V CRDR si zakládají na tom, že Vaši zaměstnanci získají při školení vše, co potřebují, přesně jak ukládá zákon. Navíc ve spojení s dalšími službami společnosti CRDR, jako je přehledné vedení dokumentace BOZP online si můžete být jisti, že žádnou z mnoha důležitých povinností školení bezpečnosti práce nezanedbáte a to ani u zaměstnanců, kteří pracují např. z domova. 

 

   

 

 

Zasílání novinek

Pravidelné  články, zprávy a informace ze světa práce a komunikace na dálku přes Internet nebo práce z domova (přibližně 1x měsíčně). Zasílání nabídek práce z domova a online služeb.

 

Váš e-mail:

 

Respektujeme vaše soukromí a proto chráníme vaše osobní údaje.

 

 

 

Chcete být úspěšní anebo ušetřit čas i náklady?

 

Využivejte online služby, jejichž seznam naleznete v přehledném katalogu nebo si nechte vytvořit databázovou online aplikaci přímo na míru. Online školení a webináře vám pomohou získat informace nebo vzdělání na dálku přímo z kanceláře nebo domova. Podnikatelům, firmám a institucím ušetří značné náklady videokonference a telekonference či Google Apps, které vám zavedeme na míru. Získáte tak kvalitní nástroje pro efektivní práci a komunikaci online nebo provozování úspěšné práce z domova. Portál Workline přináší komplexní informace i řešení a je v ČR jediný svého druhu.

 

 

7 důvodů pro spolupráci s námi

1. Ušetříme vám až 70 % nákladů za vývoj online aplikací. Zkrátíme dobu vývoje aplikace o polovinu. Více...

 

2. Snížíme náklady až o 55 % při přechodu ze software na online řešení od firem Google nebo Microsoft. Více...

 

3. Zvýšíme efektivitu vašich obchodníků či zaměstnanců pomocí online schůzek (videokonference a telekonference). Více...

 

4. Zpřístupníme vaše školení většímu počtu posluchačů. Řešení bez nákladů na pronájem školicích místností. Více...

 

5. 25 miliónů lidí v USA pracuje na dálku. Pomůžeme vaší firmě následovat tento trend. Více...

 

6. Námi doporučované nástroje a postupy sami využíváme. Ověřeno 3 roky v praxi.

 

7. Naše konzultanty citoval například iDNES.cz, Hospodářské noviny, Penize.cz a další média.. Více...

 

Přečtěte si náš příběh

 

Reference

 

"S produktem Google Apps i jeho zavedením jsme spokojeni. Pomáhá nám v lepší organizaci jako je sdílení harmonogramu a dokumentů. Uvítali jsme i nové rozhraní pro vyřizování emailů. Především orientace ve starých emailech je mnohem rychlejší a úspěšnější."

 

Ing. Jiří Štěpán

jednatel společnosti Brio

 

Zobrazit další vyjádření zákazníků

 

 

 

Sledujte nás:


 

 

Ochrana soukromí        2014 © Idealine Solutions s.r.o.        Mapa stránek      Inzerujte s námi

 

 

 

 
    Partneři: